• نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه به مناسبت « شهادت امام رضا (ع) » (14 نسخه)، توسط هدی میارنعیمی‌کتابدار کتابخانه عمومی‌شهید خلبان علی معصومی، جهت نمایش در فضای مجازی برپا گردید.

هدی میارنعیمی، کتابدار کتابخانه شهید خلبان علی معصومی