• نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه به مناسبت « آغاز بیست و هشتمین دوره هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار » (35نسخه)، توسط هدی میارنعیمی‌و بیتا علیجانی کتابداران کتابخانه عمومی‌شهید خلبان علی معصومی، جهت نمایش در فضای مجازی برپا گردید.

هدی میارنعیمی، کتابدار کتابخانه شهید خلبان علی معصومی