• نمایشگاه کتاب از منابع کتابخانه به مناسبت فرارسیدن « اربعین حسینی » (14 نسخه)، توسط هدی میارنعیمی‌کتابدار کتابخانه عمومی‌شهید خلبان علی معصومی، جهت نمایش در فضای مجازی برپا گردید.

هدی میارنعیمی، کتابدار کتابخانه شهید خلبان علی معصومی